+48 698 619 042 +48 721 245 738

Saski Crescent

Koniec września był dla nas intensywnym okresem. Zakończyliśmy prace dla najemcy powiększającego swoją powierzchnię w budynku Saski Crescent. W okresie sześciu tygodni zrealizowaliśmy nową część biura o powierzchni 150m2, a także odnowiliśmy dotychczas zajmowane 200m2. Prace obejmowały cały zakres budowlany oraz branżowy i co warte podkreślenia wykonywane były w trybie weekendowo-nocnym ze względu na normalnie działające biuro najemcy.

Powrót do realizacji